Alle resultaten worden schriftelijk gerapporteerd aan de aanvragend arts.
arrow-paarsOp vraag van de aanvrager kan een copij gestuurd worden naar de patiënt of andere geneesheer.

Andere vormen van rapportering zijn:

arrow-paarstelefonisch
arrow-paarstelefax
arrow-paarsinternet : - Resultatenserver
                   - Doorsturen via Medibridge, Mediring.... naar uw EMD
arrow-paarssoftware drager (diskette)

De correcte rapportering werd geverifeerd voor de volgende medische pakketten:

arrow-paarsCare Connect, v.2.6
arrow-paarsMedidoc, v.8.2
arrow-paarsWindoc, v.19.12.1
arrow-paarsHealth One, v.8.3

Een rapportering is steeds gevalideerd door een klinisch bioloog met uitzondering van de rapportering via internet. Deze gebeurt op vaste tijdstippen waardoor mogelijks niet alle resultaten reeds gevalideerd zijn. De aanvrager dient zich bewust te zijn van deze beperking.

Telefonische rapportering aan de patiënt gebeurt enkel wanneer dit op de aanvraag vermeld staat of wanneer de klinisch bioloog dit medisch noodzakelijk vindt.

Voor dringende rapporteringen in het weekend kan de aanvragende arts specifieke richtlijnen geven.

Deze worden enkel aangewend bij medische urgentie.

De rapporten kunnen naar keuze al dan niet de voorgaande resultaten vermelden en bevatten naast de klassieke elementen ondermeer ook

arrow-paarseventuele opmerkingen omtrent het aspect van het staal (hemolytisch, lipemisch, icterisch)
arrow-paarsklinische gegevens
arrow-paarsopmerkingen i.v.m. het ontbreken van de naam van de patiënt op de recipiënten, een foute of onleesbare naam
arrow-paarsafwijkingen i.v.m. een correcte staalname

arrow-paarsInformatie i.v.m. de status van de analyse (zie tabel)

 Status van analysen        Specifieke vermelding van rapport
De (nog) niet uitgevoerde analysen  <volgt>

Resultaten welke op een vorig rapport nog niet vermeld waren

 <----
Resultaten buiten het referentiegebied  *
Gewijzigde resultaten  G(GGG)
Testen uitgevoerd in een extern labo  '

Met Turn Around Time (TAT) wordt de tijd bedoeld tussen het moment van inschrijven van het staal in de database tot het moment dat het resultaat beschikbaar is in de database. De geclaimde waarde is geldig voor 90% van de stalen onder routine omstandigheden.