Arrow

 

 

Materiaal

24 uurs afname
  Arrow

Container voor 24 uurs urine.

 

 

 

Arrow

 

Afname

 

 

Arrow

 

Vraag aan de patiënt om de collectie 's morgens te starten met een lege blaas: de ochtendurine van de eerste dag wordt geloosd in het toilet. Daarna wordt alle urine verzameld, inclusief de ochtendurine van de tweede dag.

 

 

Arrow

 

Indien per ongeluk een deel van de urine niet gecollecteerd werd, laat dan liever de patiënt de volgende morgen opnieuw beginnen i.p.v. een onvolledig staal af te geven.

 

 

Arrow

 

Voor glucose wordt deze inzameling uitgevoerd in drie porties:

- van 8 tot 14 uur

- van 14 tot 20 uur

- van 20 tot 8 uur.

 

 

Arrow

 

Voor de bepaling van creatinine klaring is een verzameling over 2 uur in principe voldoende, doch 24 uurs urine verdient de voorkeur. 

 

 

Arrow

 

Catecholamines, hun derivaten en 5 H.I.A.A  worden verzameld in een speciaal zuurbevattend recipiënt, dat op aanvraag door het labo kan verstrekt worden. Verwittig de patiënt van de aanwezigheid van een sterk bijtend zuur. Laat de patiënt niet rechtstreeks in het recipiënt wateren om spatten te vermijden, zeker bij de eerste lozing. Het recipiënt moet buiten bereik van kinderen bewaard worden.

 

 

Arrow

 

Van de urineverzamelingen wordt bij voorkeur het volume gemeten, en wordt een staal van 100 ml voor het lab bewaard.

 

 

Arrow

 

Voor alle andere urinebepalingen (inclusief de arbeidsgeneeskundige en toxicologische analysen) is een staal van 50 ml voldoende.

 

 

Arrow

 

Bacteriologisch onderzoek gebeurt op een "midstream" staal. Voor urineanalysen in het algemeen en voor bacteriologische in het bijzonder geldt dat de stalen vóór het transport naar het labo koel bewaard worden (4°C).

 

 

Arrow

 

Let er op dat elk staal gemerkt is met ten minste de naam van de patiënt.